Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

3805 d27b 350
Reposted fromnoticeable noticeable

May 28 2015

April 11 2015

0013 8b89 350

January 28 2015

6159 909b 350

thatfunnyblog:

the scene of the crime

9508 d670 350
lucy
Reposted fromro-koko ro-koko viamariola mariola

November 19 2014

    
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (USA - UK, 2005)
Reposted fromfandoms fandoms

November 12 2014

Płacz trochę pomaga -dopóki się płacze. Ale w końcu, wcześniej czy później, trzeba przestać płakać, a wtedy trzeba się zdecydować, co robić dalej.”
— C.S Lewis "Opowieści z Narnii Srebrne Krzesło"
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viadeepinmysoul deepinmysoul

October 23 2014

7706 a47f 350
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viainverosimil inverosimil

October 15 2014

1736 31e2 350
Once there were four children whose names were Peter, Susan, Edmund and Lucy. ♥
Reposted fromillustrious illustrious vianoticeable noticeable

October 09 2014

(...) ale jeśli ktoś z Was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć.
— C. S. Lewis, "Opowieści z Narnii"
Reposted fromjustinum justinum viakonfetka konfetka

August 24 2014

1902 3628 350
Reposted fromcariad cariad viaquotes quotes

August 18 2014

4875 53ff 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaillustrious illustrious

June 29 2014

Płacz trochę pomaga -dopóki się płacze. Ale w końcu, wcześniej czy później, trzeba przestać płakać, a wtedy trzeba się zdecydować, co robić dalej.”
— C.S Lewis "Opowieści z Narnii Srebrne Krzesło"
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viasplendiid splendiid

June 27 2014

Reposted fromcorkeyL corkeyL viagittaara gittaara

May 09 2014


the kings and queens of old
Reposted fromfandoms fandoms

narnia meme one/three colours
Reposted fromfandoms fandoms
   

morgrana:

Aslan in  Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

requested by doctorsafraid

Reposted fromfandoms fandoms

"Once a king or queen of Narnia, always a king or queen of Narnia."

Reposted fromfandoms fandoms

Peter Pevensie during The Lion,the Witch and the Wardrobe - Prince Caspian 
Reposted fromfandoms fandoms

“There is no creature on earth half so terrifying as a truly just man.”
Reposted fromfandoms fandoms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl